FILMUL DE ANIMAțIE DE AVANGARDĂ șI EXPERIMENTAL – RETROSPECTIVĂ